Om ossBygg och anläggningsföretag

TME AB är ett bygg- och anläggningsföretag med runt 30 st heltidsanställda. Vi innehar 15 större maskiner. Vi vänder oss i första hand till kommuner, byggföretag, landsting och bostadsrättsföreningar som kunder.

I huvudsak utför vi hela projekt i egen regi, med egna maskiner och eget manskap. Men vi jobbar även tillsammans med underentreprenörer.

TME AB har i dag en årsomsättning på ca 100 milj.

TME AB – Det självklara valet!