Total Mark Entrepenad AB Ett bygg och anläggningsföretag

TME AB sysselsätter 30 heltidsanställda och har sätet i stockholm. Vi innehar 15 st större maskiner och vi vänder oss i första hand till kommuner, landsting och bostadsrättsföreningar som kunder. I huvudsak utför vi hela projekten i egen regi med egna maskiner och eget manskap.

TME AB har i dag en årsomsättning på ca 100milj.

Vi hjälper mer än gärna till.
Tveka inte att kontakta oss eller komma förbi på en kaffe!

Utförda arbetenHär följer några bildexempel på olika arbeten som vi utfört